JAK APLIKOWAĆ?

DODAJ SIĘ DO GRUPY NA FACEBOOKU

Studio Aktorskie Harmonic Rekrutacja 2020/21

ETAP 1

Nagraj i wyślij WeTransferem na adres: biuro@harmonic.net.pl.

1.
Swoją interpretację fragmentu wiersza i prozy.
2.
Piosenkę.
Minimum 1 zwrotka i 1 refren.
3.
Kilka zdań o sobie.

ETAP 2

Gdy zakwalifikujesz się do etapu 2, dostaniesz zaproszenie na Warsztaty Rekrutacyjne. Cena warsztatów 100 zł. Terminy warsztatów zostaną podane w grupie rekrutacyjnej.

ETAP 3

Lista osób przyjętych do Studia Aktorskiego Harmonic zostanie podana w grupie rekrutacyjnej.